Zapraszamy do wypełnienia poniższych pól celem otrzymania precyzyjnej odpowiedzi na Państwa pytanie. Zostanie ono automatycznie skierowane do dyplomowanej pielęgniarki, która odpowie na pytania dotyczące nefrostomii, worków do zbiórki moczu, zasad refundacji, uprawnień specjalnych, pielęgnacji nefrostomii, zasad żywienia, życia z nefrostomią.

Jeśli potrzebny jest szybki kontakt pielęgniarka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

 

Podaj województwo
Wypełniając niniejszy formularz Niniejszym informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO). Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej wskazanym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz marketingowych związanych z nawiązaniem kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego przez ADO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: biuro@wellandmedical.pl lub nr tel.: + 48 790-420-069. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana korzystania przez Panią/Pana z usług ADO oraz przez okres 2 lat od zakończenia ww. aktywności. ADO nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez pocztę elektroniczną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych, w tym przesłanie próbek poprzez pocztę tradycyjną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO) w celu otrzymywania od ADO informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej.
17 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.