W celu otrzymania pomocy przy realizacji zlecenia wypełnij formularz zamieszczony poniżej. Jeśli wygodniejszy dla Ciebie jest kontakt telefoniczny - zadzwoń do nas na numer telefonu 790 420 069 lub 790 420 068.
Proszę wpisać w formacie: X-XXXXXXXX-XXXXXXXX
Proszę wpisać w formacie: 9999
Adres
Wypełniając niniejszy formularz Niniejszym informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO). Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej wskazanym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz marketingowych związanych z nawiązaniem kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego przez ADO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: biuro@wellandmedical.pl lub nr tel.: + 48 790-420-069. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana korzystania przez Panią/Pana z usług ADO oraz przez okres 2 lat od zakończenia ww. aktywności. ADO nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez pocztę elektroniczną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych, w tym przesłanie próbek poprzez pocztę tradycyjną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO) w celu otrzymywania od ADO informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej.