Czas utrzymania nefrostomii jest uzależniony od przyczyny jej wytworzenia – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

Cewniki silikonowe wymieniamy co 3 miesiące.
Cewniki lateksowe co 4-6 tygodni.
Jeśli zaistnieje konieczność – cewnik należy wymienić niezwłocznie.

W tym przypadku mógł wysunąć się dren nefrostomijny lub wypaść cewnik. Należy pilnie zgłosić się do lekarza. Istnieje wtedy możliwość założenia nowego drenu do nerki poprzez istniejący już kanał, a opóźnienie może spowodować zamknięcie się kanału w nerce i konieczność ponownego nakłucia nerki lub ponowienia całości zabiegu.

Cewnik/dren wprowadzany jest bezpośrednio do nerki. W zależności od typu zastosowanego cewnika przyszywa się go do skóry lub stosuje się cewnik z balonikiem umieszczanym wewnątrz ciała pacjenta i wypełnianym według zaleceń producenta cewnika, wówczas przyszywanie cewnika do skóry nie jest konieczne.

Zaleca się codzienną pielęgnację skóry wokół nefrostomii (dezynfekcja i jałowy opatrunek). Worki do zbiórki moczu powinno wymieniać się codziennie lub według potrzeb.

Zaleca się wypijanie ok. 2 litrów płynów na dobę. Należy kontrolować ilość moczu spływającego do worka oraz ostrożnie obchodzić się z drenem, aby uniknąć jego wyrwania.

Oczywiście, że tak. Komfort życia z nefrostomią jest dobry. Należy jednak przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich oraz zgłaszać się w wyznaczonych terminach na wymianę cewnika nefrostomijnego.

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje ubezpieczonym pacjentom w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Są to pacjenci:

 • z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
 • z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
 • wymagający cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęcherzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% w ramach limitu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dla ubezpieczonych pacjentów z nefrostomią limit kwotowy na 1 miesiąc zaopatrzenia wynosi 120 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania refundacji opisano na stronie Refundacja

 • prawidłowe wyznaczenie miejsca nakłucia,
 • staranna technika chirurgiczna wykonania nefrostomii,
 • przekazanie maksymalnej wiedzy o pielęgnacji i zabezpieczeniu skóry wokół cewnika,
 • pomoc rodzinie/opiekunom w dostosowaniu się do zmienionych warunków zdrowotnych oraz edukacja w zakresie pielęgnacji (zwłaszcza w przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych),
 • prowadzenie profilaktyki powikłań,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób odżywiania, a zwłaszcza przyjmowania dużej ilości płynów,
 • przekazanie informacji na temat aktualnej fizjologii wydalania moczu,
 • wprowadzenie standardu badań i wizyt kontrolnych, zwłaszcza przestrzeganie terminu wymiany cewnika.

Lęk jest naturalny. można go zmniejszyć dzięki wsparciu i pomocy rodziny oraz przyjaciół. Ważne jest przestrzeganie prostych reguł:

 • worki do zbiórki moczu zmieniaj tak często, jak zalecił to lekarz lub pielęgniarka,
 • zawsze myj ręce przed i po zmianie worka lub opatrunku,
 • niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, jeśli w moczu pojawi się krew, ma on mętną konsystencję lub ostry zapach, a także wtedy, kiedy odczuwasz ból związany z jego wydalaniem. Mogą być to symptomy infekcji dróg moczowych, której leczenie wymaga zastosowania antybiotyków,
 • pij dużo płynów, aby zminimalizować możliwość infekcji – dziennie powinny być to przynajmniej 2 litry, najlepiej wody niegazowanej,
 • skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli odczuwasz ból skóry wokół drenu, jeśli skóra jest zaczerwieniona lub obrzęknięta. Mogą to być objawy infekcji wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej,
 • niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, jeżeli z ciała wypadnie dren lub jeśli dren przestanie odprowadzać mocz, a także jeśli dojdzie do samoistnego uwolnienia szwu mocującego dren we właściwym położeniu.

Jeśli niepokoi Cię coś w funkcjonowaniu nefrostomii, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką.